Visie, missie

Missie:
Muziek is voor iedereen. Muziek ontroert, beweegt, verbindt, verwondert. Muziek draagt bij aan de ontwikkeling van sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden. Ook stimuleert muziekbeoefening de creativiteit en verbeeldingskracht. Daarom wil Muziekschool Waterland (MSW) kinderen, jongeren en ook volwassenen ertoe verleiden zelf muziek te maken. Samen & Spelen zijn hierbij de sleutelwoorden.
Kwaliteit, professionaliteit en een steeds vernieuwend aanbod staan hoog in het vaandel.

“Waarom is het juist de muziek die van alle kunstvormen zo gemakkelijk de diepste emoties doet opborrelen? Waarom is een goed gekozen akkoord vaak de spreekwoordelijke laatste druppel die de emmer met tranen doet overlopen?” 

Robbert Dijkgraaf

Bovenstaande citaat van Robbert Dijkgraaf geeft aan dat muziek iets heel bijzonders doet met mensen. Dat geldt voor de luisteraar, maar misschien nog wel meer voor wie zelf muziek maakt. Muziek laat mensen spelen. Je speelt viool, of je speelt saxofoon. Je speelt droevig, vrolijk, woest, langzaam of snel. In muziek kan je niet alleen uitdrukken hoe je je voelt, wat je denkt of wie je bent, maar ook hoe je je zou kunnen voelen, wat je zou kunnen denken, wie je zou kunnen zijn.

Als mensen samen muziek maken vindt er directe interactie plaats, zonder woorden. Samenspelen is de meest intense vorm van communiceren. Als je samen muziek maakt stem je op elkaar af binnen milliseconden.

Samen en spelen zijn de sleutelwoorden voor het muziekonderwijs van Muziekschool Waterland

Visie:

Muziekschool Waterland streeft naar een samenhangend pakket van activiteiten, projecten en cursussen op het gebied van muziekeducatie. Daarnaast staat innovatie hoog op de agenda. Belangrijkste focus ligt op muziekeducatie op de scholen.

Alle lessen in het onderwijs gaan deel uitmaken van doorlopende leerlijnen. Er ontstaat samenhang tussen algemeen muzikale vorming en instrumentaal muziekonderwijs en tussen binnenschoolse lessen en het buitenschoolse vervolgaanbod. Hierbij wordt het experiment niet geschuwd en wordt samenwerking gezocht met andere partijen in de lokale muziekcultuur (orkesten, koren, bands).

Voor nieuwe initiatieven wordt gekozen voor aansluiting met gemeentelijke beleidsdoelstellingen (bijvoorbeeld de bevordering van leefbaarheid) en de behoefte bij speciale doelgroepen, zoals in de zorg. Er worden nieuwe bronnen aangeboord voor financiering.

Muziekschool Waterland levert hiermee een belangrijke bijdrage aan cultuurparticipatie van de inwoners en aan de vitaliteit en kwaliteit van de muziekcultuur in de regio.

De ondernemende, pro actieve en vraaggerichte opstelling die Muziekschool Waterland in 2016 al aan de dag legt zal nog worden versterkt om de positie in het regionale netwerk en op de markt verder te verstevigen.

Muziekschool Waterland is koploper op het gebied van muziekeducatie in regio Waterland. Zij maakt zich sterk voor muziekonderwijs op basisscholen en heeft een inspirerend lespakket ontwikkeld waarmee jaarlijks zo’n 5000 basisschoolkinderen kennis maken met muziekbeoefening. Muziekschool Waterland streeft er naar alle kinderen in de regio kennis te laten maken met muziekbeoefening.

Ook buitenschoolse lessen en activiteiten voor volwassenen en speciale doelgroepen worden gestimuleerd waarbij het beleid erop gericht is om muziekonderwijs betaalbaar en toegankelijk te maken. Daarnaast wordt nauw samengewerkt en “geëxperimenteerd” met andere partijen in de muziekcultuur (Muziekschool Collectief Waterland voor particuliere muzieklessen, orkesten, koren en bands). Ook wordt actief ingezet op nieuwe experimenten op het gebied van interactieve lesmethoden (123Zing, Eigenwijs digitaal, Kazoo).

MSW ambieert om een belangrijke bijdrage te leveren aan cultuurparticipatie van de inwoners in de regio. Daarmee wil ze bijdragen aan de kwaliteit en vitaliteit van de muziekcultuur.

Facebooktwitterpinterestmail