Word_friend

vacatures

Muziekschool Waterland zet zich in voor het belang van muzikale ontwikkeling en is koploper op het gebied van muziekeducatie in regio Waterland. Haar missie is om zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen in de regio het plezier van muziek maken te laten ervaren. Samen & Spelen zijn hierbij de sleutelwoorden. Muziekschool Waterland verzorgt instrumentale muzieklessen, algemene muzieklessen en workshops voor het gehele basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs in de regio.

Vacature: nieuwe leden voor de Raad van Toezicht
Muziekschool Waterland zoekt wegens het einde van de bestuurstermijn van een aantal leden , nieuwe leden voor de Raad van Toezicht| vacature voor een onbezoldigde functie| sluitingsdatum 14 januari 2020.

De rol van de RvT omvat met name:

 • Toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder.
 • Goedkeuring van bestuursbesluiten.
 • Vervullen van de werkgeversrol van de directeur-bestuurder.
 • Klankbord en adviseur van de directeur-bestuurder.
 • Treedt op als ambassadeur van Muziekschool Waterland

We zoeken naar RvT-leden die zich kunnen vinden in de visie en missie van Muziekschool Waterland en die op een positieve en constructieve wijze de directeur bestuurder willen stimuleren en adviseren.

Gezocht wordt naar leden met specifieke deskundigheid op de volgende  gebieden:

 • Financiële bedrijfsvoering; heeft kennis en ervaring met financieel toezicht van een non-profit organisatie
 • Onderwijs; heeft actuele kennis over vraagstukken binnen het primair onderwijs
 • Marketing en communicatie/ fondsenwerving
 • Arbeidsrecht

Praktische informatie
De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier keer per jaar en indien nodig vaker. De vergaderingen vinden in de regel plaats op maandagavond. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onbezoldigd. De zittingstermijn is vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor eenzelfde periode van vier jaar. De Raad van Toezicht onderschrijft de Governance Code Cultuur.

 • Informatie over de vacature is verkrijgbaar bij Esther Dam directeur, directie@muziekschoolwaterland.nl
 • Sollicitaties, graag voorzien van beknopt cv, uiterlijk 14 januari 2020, per e-mail aan directie@muziekschoolwaterland.nl
 • Benoeming per februari/maart 2020.

 

Facebooktwitterpinterestmail