Word_friend

Weer open na 10 weken

Per 1 juni mogen muziekscholen in Nederland hun deuren weer openen. Dit geldt ook voor Muziekschool Waterland en we zijn ontzettend blij dat er weer muziek gaat klinken in ons pand.

We kunnen het Collectief Muziekles Waterland weer ontvangen met 1 op 1 lessen en er kunnen weer een aantal cursussen van start. Sommige lessen of repetities samenzang/-spel zijn nog niet mogelijk. Dit geldt voor de activiteiten met zangers en blazers. Daarnaast zijn we gebonden aan maximum 30 bezoekers in ons pand.

Voor ons pand in de Geulenstraat geldt een bezoekersprotocol, onze docenten zijn hiervan op de hoogte. Wij doen er alles aan op de veiligheid van iedereen die ons pand bezoekt te waarborgen. Ook op al onze dependances zijn maatregelen getroffen om bezoekers zo goed mogelijk te beschermen.