Word_friend

Er mag weer geblazen worden.

Muziekschool Waterland jeugdorkest

Muziekschool Waterland jeugdorkestHet RIVM heeft grondig laten onderzoeken of er in groepen samengespeeld mag worden op blaasinstrumenten. Wij zijn heel blij dat er op 2 juni het bericht kwam, dat uit het onderzoek is gebleken dat leerlingen op een blaasinstrument veilig met elkaar kunnen muziekmaken. We hebben gelijk onze orkesten en ensembles uitgenodigd om weer te komen samenspelen. Natuurlijk met de nodige voorzorgsmaatregelen.

 

Van de site van de Rijksoverheid:

Mogen blazers weer spelen?

Blazers mogen weer spelen (dat geldt voor zowel repetities als voor uitvoeringen). Voorwaarde is dat zij hun protocollen hebben aangepast op de laatste inzichten en dat deze met de brancheverenigingen zijn afgestemd. Dat betekent in ieder geval dat blazers minimaal 2 meter afstand moeten houden tot anderen.

Mag er weer samen gezongen worden?

Het OMT geeft aan dat er op dit moment onvoldoende inzicht is over het risico op verspreiding van het virus door geforceerd stemgebruik (zoals zang). Verder onderzoek moet afgewacht worden voordat een herbeoordeling over het hervatten van gezamenlijke zangactiviteiten kan plaatsvinden. Daarom wordt nu geadviseerd om niet samen te zingen. Voor professionele zangers die samen optreden wordt gekeken of op basis van hun protocol verruiming mogelijk  is in afwachting van nader onderzoek.

Mogen kinderen weer samen zingen?

Kinderen tot en met 12 jaar mogen weer samen zingen.