Word_friend

Muzieklessen op scholen

Instrumentale lessen op scholen
De leerlingen mogen zelf kiezen welk instrument zij willen bespelen. Viool, keyboard, gitaar, fluit, hobo, saxofoon, trombone. Er is van alles mogelijk! Gedurende het gehele lesblok stelt Muziekschool Waterland de muziekinstrumenten kosteloos ter beschikking zodat de leerlingen ook thuis kunnen oefenen. In de lessen wordt ook aandacht besteed aan algemene muzikale vorming en natuurlijk gaan we ook samen zingen!

Impuls Muziekonderwijs
In het nieuwe schooljaar zal er op veel basisscholen meer muziek klinken dan voorheen. Naast de instrumentale muzieklessen van Muziekschool Waterland voor de kinderen in groep 5 of 6 zijn er op de meeste scholen nu ook muzieklessen voor de andere klassen. 36 Scholen in de regio Waterland deden in samenwerking met Muziekschool Waterland een aanvraag  voor de Impuls Muziekonderwijs. Alle deze aanvragen zijn gehonoreerd.

Steeds vaker tonen onderzoekers aan hoe belangrijk muziek en muziekonderwijs is voor de ontwikkeling van kinderen. Door actief muziek te maken ontwikkelen kinderen sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden en hun creatieve vermogen. Neurowetenschappers  als Erik Scherder en Arthur Jschke benadrukken vaak in de media het belang van muziek voor de ontwikkeling van de hersenen. Wie muziek maakt brengt verbindingen aan tussen heel verschillende hersengebieden. Door muziek ook te verbinden aan andere schoolvakken krijgen deze meer betekenis voor leerlingen, waardoor de leeropbrengst in deze vakken stijgt.

De landelijke overheid heeft het belang van muziekonderwijs voor alle kinderen onderkent en is met een regeling gekomen waarmee scholen voor drie jaar subsidie kunnen aanvragen om het muziekonderwijs een impuls te geven. Voorwaarde is dat de school een samenwerkingspartner zoekt die deze impuls kan geven. Voor alle scholen lag het voor de hand Muziekschool Waterland hiervoor te benaderen, omdat Muziekschool Waterland ook de instrumentale lessen verzorgt en op veel scholen betrokken is bij Cultuureducatie met Kwaliteit.

Samen met de muziekschool diende de scholen een plan in bij het Fonds Cultuurparticipatie dat in de meeste gevallen bestaat uit het formuleren van een visie op muziekonderwijs, het formuleren van doelen (leerlijn van groep 1 tot en met groep 8). Muziekvakdocenten geven inspirerende muzieklessen in de klas en verzorgen workshops voor de leerkrachten. De meeste scholen die nog geen aanvraag hebben ingediend zullen dit in oktober alsnog doen, zodat ook zij vanaf schooljaar 2018-2019 boor drie jaar voorzien worden van een krachtige muziekimpuls.

Digital Lab
De combinatie muziek en computers is niet meer weg te denken. De leerlingen leren op een speelse manier muziek te producen en te componeren. Ook is het mogelijk om te maken. We bieden graag maatwerk. Neem gerust contact met ons om de mogelijkheden te bespreken: n.van.zadel@muziekschoolwaterland.nl

Facebooktwitterpinterestmail