Word_friend

Klachtenregeling

De Muziekschool Waterland wil zo transparant mogelijk zijn naar cursisten/leerlingen en hun ouders/verzorgers. Daarom is alle informatie die van belang is, in folders en op de website beschikbaar. We geven zo duidelijk mogelijk informatie over de inhoud van de cursus/lessen, de kosten, de data, de algemene voorwaarden enz.

Suggesties
Muziekschool Waterland vindt een hoge inhoudelijke kwaliteit van de lessen maar ook van de bedrijfsvoering van heel groot belang. Daarom zijn uw ideeën, suggesties, opmerkingen en feedback welkom. Om deze reden evalueren wij jaarlijks ons aanbod en de dienstverlening d.m.v. een vragenlijst. Met de gegevens uit de evaluatie proberen we onze organisatie te verbeteren. U kunt uw aanvullende suggesties doorgeven via directie@muziekschoolwaterland.nl

Klachten
Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening of over een product van Muziekschool Waterland, vragen wij u dit aan te geven. Bespreek uw klacht eerst met de direct betrokken medewerker. Mocht u samen niet tot een oplossing komen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de directie van Muziekschool Waterland directie@muziekschoolwaterland.nl; in geval van belangenverstrengeling kunt u hierover contact opnemen met de secretaris van het bestuur mevrouw C. Asselbergs-Crol

Facebooktwitterpinterestmail