Word_friend

CK Cultuurkeur

Muziekschool Waterland is er zeer trots op het kwaliteitskeurmerk CK Cultuurkeur te mogen dragen! Een eervolle erkenning op onze inspanningen om iedereen in de regio kennis te laten maken met kwalitatief goed muziekonderwijs.
Het CK Cultuurkeur garandeert de kwaliteit van het muziekonderwijs en de organisatie. Het keurmerk wordt toegekend door Hobéon. Hobéon toetst en certificeert instellingen voor cultuureducatie en amateurkunst. Het keurmerk wordt afgegeven op basis van de landelijke richtlijnen die zijn bepaald door het Kwaliteitskader Cultuureducatie en Amateurkunst. Het gaat hierbij om kwaliteitseisen rondom het cursusaanbod, de financiële en interne organisatie, visie en market

Facebooktwitterpinterestmail