Word_friend

Achtergrond

Samen muziek maken is leuk én belangrijk!
Samen spelen en zingen verbindt ons en maakt ons blij! Naast het plezier dat het ons geeft wijzen diverse onderzoeken bovendien uit dat het ook belangrijk is. Door muziekeducatie, en het spelen van een instrument in het bijzonder, worden diverse hersengebieden gestimuleerd waardoor kinderen zich ook cognitief beter gaan ontwikkelen. Ook ontwikkelen kinderen zich sociaal-emotioneel. Ze leren samenwerken, naar elkaar luisteren, en krijgen met het muziekinstrument een mogelijkheid om emotie te vertalen in klank. Watermusic kent twee belangrijke pijlers: een muzikale en sociale.

Muzikaal
In Watermusic worden kinderen ondergedompeld in muziek!
Zo krijgen kinderen vanaf groep 3 groepsles op een instrument op maandag en vormen zij op donderdag samen een koor én orkest.  Watermusic is met het patroon van twee keer per week muziekles niet alleen een ambitieus, maar vooral ook een uniek project in Nederland. Ervaringen uit vergelijkbare projecten in onder anderen Portugal, Zweden, Brazilië en Venezuela leren ons dat kinderen bij deze frequentie sneller leren en dat kennis echt kan beklijven.

Sociaal
Naast de ambitie kinderen maximaal in staat te stellen zich muzikaal te ontwikkelen, wil Muziekschool Waterland met Watermusic in belangrijke mate bijdragen aan de sociale cohesie in de wijk. Door samenwerking met de gemeente, scholen, buurt en Clup Welzijn brengen we ouders en kinderen van verschillende achtergronden samen. Watermusic is er voor ieder kind, waarbij er speciale aandacht is voor kinderen die een duwtje in de rug kunnen gebruiken, voor wie het krijgen van kansen niet vanzelfsprekend is. De rol van ouders is daarbij cruciaal. U kunt ons helpen als gastheer/gastvrouw bij het inschenken van limonade en koffie/thee, maar wordt ook uitgenodigd te zingen in een ouderkoor! Samen vormen we een muzikale familie in de wijk!

Oorsprong
De oorsprong van deze sociale muziekeducatie ligt in Venezuela. Daar heeft José Antonio Abreu in de jaren ’70 van de vorige eeuw een ‘systeem’ ontwikkeld, waarbij kinderen de rijkdom van een leven met muziek kunnen aanwenden om te klimmen op de maatschappelijke ladder, El Sistema. Sociale inclusie is daarbij een belangrijk gegeven. Ieder kind is welkom, ongeacht culturele achtergrond, financiële positie van ouders of intelligentieniveau.

 

Facebooktwitterpinterestmail