Speel je mee?

Welkom bij Muziekschool Waterland! Muziek is er voor iedereen en muziek is overal. Beleef hoe fijn het is om zelf muziek te maken en samen te spelen en te zingen. “Samen spelen” staat centraal bij Muziekschool Waterland. Wij verzorgen muzieklessen op vrijwel alle scholen in de regio. Daarnaast kunnen mensen van alle leeftijden bij ons terecht. Om een instrument te bespelen, te zingen of te leren musiceren in een bandje, ensemble of orkest. De taal van muziek is universeel: iedereen kan het leren. Ontdek ons cursusaanbod!

“Waar woorden tekort schieten, spreekt de muziek”
Hans Christian Andersen

Nieuws

6 dagen geleden

Muziekschool Waterland

Morgen vrijdag 9 november in het Filmhuis Purmerend een muzikale film over de impact van oorlog, vlucht en het opnieuw moeten beginnen van verschillende generaties Nederlands-Indische muzikanten.KLANKEN VAN OORSPRONG. Een film over de impact van oorlog, vlucht en het opnieiw moeten beginnen op verschillende generaties Nederlands-Indische muzikanten. Het geeft weer hoe muzikanten als The Tielman Brothers, The Crazy Rockers, Anneke Gronloh, Sandra Reemer, Liesbeth List, Boudewijn de Groot en de onvergetelijke Blue Diamonds die invloedrijke muziek laten doorklinken als inspiratiebron van hun turbulente geschiedenis. Hoewel deze muzikanten erg van elkaar verschillen hebben ze veel dingen gemeen, met de muziek als uitlaatklep.
VRIJDAGAVOND; 9 november 0m 20.30uur en
DINSDAGMIDDAG: 13 november om 13.30uur.
... MeerMinder

1 maand geleden

Muziekschool Waterland

Muziek maken is goed voor de hersenen maar een raadsel is ook niet slecht. Wie lost hem op? ... MeerMinder

Evenementen

There are no objects in this facebook feed.